Hos Foreningscentralen kan du abonnere på en medlems- og betalingsservice, hvor foreningens data altid er tilgængelige for bestyrelsen på internettet.

Priserne er absolut konkurrencedygtige!
For en forening med 100 medlemmer og et årligt kontingent er prisen eksempelvis pr. år:
          Medlemsservice:   kr. 880
          Betalingsservice:   kr. 550

                

Foreningscentralen tilbyder en .NET baseret medlemsservice til alle typer foreninger, omfattende antennelaug, boligforeninger, grundejerforeninger, idræts- og sejlklubber, samt varme- og vandværker m.fl.

Du kan prøve programmet gratis i 3 måneder. Herefter koster det 110 kr. i kvartalet + 1,10 kr. pr. medlem.

Microsoft Edge eller Microsoft Internet Explorer anbefales anvendt som browser i dette program.
                

En komplet betalingsservice (TotalPBS)
kan tilbydes som overbygning, hvor faktura, kontingent opkrævning, aconto regninger, rykkere samt flytte- og årsopgørelser køres automatisk via PBS.

Denne service koster ligeledes 110 kr. pr. kvartal + 55 øre pr. afgift i et  
"Gør det selv koncept" og 1 kr.  i et "Servicebureau koncept". 

Nets/PBS's ydelser kommer oveni.
Alle nævnte priser er ekskl. moms.

Beregn din pris her.
Association: 
Password: 
      

 Forenings Id + Adgangskode kan oplyses af foreningens administrator, hvis dette er glemt.

Undlad venligst at kontakte Webmaster om glemte adgangskoder med mindre du er registreret som administrator - og har glemt din egen adgangskode.

For andre spørgsmål - se først hjælp...

                

Vandværker er særligt velkomne.
I samarbejde med Winko Software, er etableret en målerservice, hvor selvaflæsninger hentes elektronisk fra www.dkVand.dk.  

Prisen for målerservicen er 110 kr. pr. kvartal + 55 øre pr. måler.  Transport af elektroniske selvaflæsningskort + 1,50 kr. pr. stk.

For vandværker (og større foreninger) kan tilbydes konvertering af forbruger- og målerdata fra nuværende afregnings-system omfattende opsætningsassistance.

Winko Software er webmaster for  Foreningscentralen / TotalPBS.

Kontakt for spørgsmål (helst pr. email) til:

Winko Software
Østrøjel 5, 2670 Greve
Tlf.: 53502812. Email: webmaster@winko.dk

Denne plads er reserveret leverandører og sponsorer. Kontakt venligst Winko Software.  

 

 

Understøttede foreninger
antenneforeninger
boligforeninger
grundejerforeninger
idrætsforeninger
idrætsklubber
sportsklubber
sejlklubber
vandværker
varmeværker
Kontakt Foreningscentralen!
- din leverandør af TotalPBS services
Welcome to Foreningscentralen